Proiecte Finalizate

Planificare strategica revizuita in noul context socio-economic

Dată începere: 26. 11. 2010

Dată finalizare: 26. 11. 2011

Valoarea totală proiect: 580,527.33 LEI

Valoare eligibilă proiect: 568,916.78 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 11,610.55 LEI

Obiective

Dezvoltarea capacităţii de formulare a politicilor publice şi de planificare strategică la nivelul administraţiei publice a municipiului Roşiorii de Vede

Creşterea capacităţii personalului administraţiei publice locale implicate în procesul de formulare şi implementare a politicilor publice prin formare specializată Formularea unui document de politică publică în concordanţă cu reglementările în vigoare, ce va sprijini planificarea strategică şi direcţiile viitoare de dezvoltare durabilă ale municipiului Roşiorii de Vede pe termen mediu şi lung.

O strategie de dezvoltare elaborata 444 zile instruire pentru angajatii UAT Municipiul Rosiorii de Vede

Rezultate

1.Organizarea managementului proiectului - Organizarea echipei de management a proiectului

2. Achizitie publica de servicii de consultanta necesare organizarii mnagementului - Achiziţie publică de obiecte de inventar şi materiale consumabile necesare implementării proiectului (conform OUG 34/2006)

3. Instruirea specializata a functionarilor in domeniul elaborarii politicilor publice si planificarii strategice - Contractarea unui furnizor de instruire profesionala - Stabilirea curiculei de formare profesionala - Achizitie publica servicii cazare cursanti instruire. - Desfasurarea cursurilor de instruire profesionala pe cele 3 module - Organizarea seminariilor

4. Organizarea unei vizite de studiu si de schimb de bune practici in domeniul elaborarii politicilor publice si planificarii strategice, intr-o institutie similara dintr-o tara membra UE - Incheierea unui protocol de colaborare si schimb de experienta cu o institutie publica dintr-o tara membra UE - Selectia a 15 angajatidin cadrul primariei pentru participarea la vizita de studiu - Organizarea vizitei de studiu

5. Revizuirea strategiei de dezvoltare locală -. Achizitie publica de servicii de consultanta necesare revizuirii Strategiei de dezvoltare locala Revizuirea startegiei de dezvoltare locala a municipiului Rosiorii de Vede - Elaborarea proiectului final de strategie revizuită - Discutarea şi aprobarea proiectului de strategie revizuită rezultat în cadrul Consiliului local

6. Organizarea unei conferinţe privind prezentarea Strategiei revizuite de dezvoltare locală

7. Comunicarea si informarea cu privire la proiect - Conferinata de presa de deschidere si de inchidere a proiectului

Valorificarea resurselor regenerabile prin crearea unei centrale solare

Dată începere: 31 octombrie 2013

Dată finalizare: 31 decembrie 2015

Valoarea totală proiect: 45,993,959.03 LEI

Valoare eligibilă proiect: 37,091,902.44 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 741,838.05 LEI

Obiective

Construire si racordare la SEN a Centralei fotovoltaice cu putere instalata de 2,84 Mw

Putere instalata 2,84Mw 10 locuri de munca nou create 4205,6 Mwh/an -energie produsa ca urmare a implementarii proiectului

Rezultate

Construire CEF cu putere instalata de 2,84 Mw Racordare CEF la SEN

„DRUM” – Dezvoltare prin Resurse Umane şi Management Finanţat prin programul PHARE
Proiecte finantate
 
Romanian Bulgarian English German Italian Portuguese Spanish


Colectare selectiva

Ne gasiti si pe Facebook

OSense O-Sense

by Xtin Computers