Reabilitarea termica a Spitalului Caritas

Descriere proiect

UAT Municipiul Rosiorii de Vede, în calitate de beneficiar, implementează proiectul „Durabilitate. Eficiență. Sănătate-Reabilitarea termică a Spitalului Caritas din Municipiul Roșiorii de Vede” - Cod SMIS 2014+: 117625, proiect finanțat prin: Programul Operational Regional Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1- Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice si in sectorul locuintelor.

Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice

Organism Intermediar pentru POR: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia.

Scopul proiectului „Durabilitate. Eficiență. Sănătate-Reabilitarea termică a Spitalului Caritas din Municipiul Roșiorii de Vede” îl reprezintă creșterea eficienței energetice a acestuia prin utilizarea surselor regenerabile de energie, precum și a reducerii costurilor de întreținere a clădirii.

Obiective specifice:

  1. Creșterea consumului anual de energie finală din surse regenerabile cu 19,21% din consumul total;

2. Reducerea consumului anual specific de energie primară din surse neregenerabile, de la 314,66kWh/m2/an la 135,25 kWh/m2/an.

3. Diminuarea emisiei de CO2 a clădirii de la 67,68 kgCO2/m2an la 35,65 kgCO2/m2an.

Rezultate :

1.Creșterea consumului anual de energie finală din surse regenerabile cu un procent de 18,35% ca urmare a instalarii unui sistem de panouri. Astfel se vor realiza reduceri de energie de 19,21% din consumul total;

2.Înregistrarea unui consum anual specific de energie primară din surse neregenerabile de 135,25kWh/m2/an, realizat ca urmare a lucrărilor de reabilitare termică a clădirii, a sistemului de încălzire și a sistemului de furnizare a apei calde de consum;

3. Înregistrarea unei emisii de CO2 a clădirii de 35,65kgCO2/m2an.

Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2): val. inceput implementare 0,06768; val. final implementare: 0,03565; Consum anual de energie primara (kWh/an): val. inceput implementare: 3400189,62; val. final implementare: 1790088,33; Consum anual de energie finală în clădirea publică (din surse neregenerabile) (tep): val.început implementare: 244,84tep/an; val.final implementare: 105,24tep/an; Consum anual specific de energie primară (din surse neregenerabile) (kWh/m2/an) total: val.început implementare: 314,66; val.final implementare: 135,25; Consum anual specific de energie primară (din surse neregenerabile) (kWh/m2/an) total din care : pentru încalzire/răcire: val.început implementare: 198,83; val. final implementare: 81,64; Consum anual de energie primara din surse regenerabile (kWh/an) total: val.început implementare:0 ; val.final implementare: 328537,21; Consumul anual de energie primară din surse regenerabile(kWh/an) total din care : pentru încalzire/racire :val. inceput implementare: 0; val.final implementare: 47720,59; pentru preparare apa calda: val.inceput implementare: 0; val. final implementare: 261366,65; electric : val. inceput implementare: 0; val. final implementare: 19449,9.

Data de începere: 28.05.2019

Perioada de implementare a proiectului este de 19 de luni, 28.05.2019 – 31.12.2020.

Valoarea totală a proiectului este de 13.351.446,35 lei, din care valoarea totală eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 11.348.729,40 lei, iar contribuția din bugetul național este 1.735.688,02 lei.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitați http://www.fonduri-ue.ro/

Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

http://www.inforegio.ro/ | facebook.com/inforegio.ro

 
Romanian Bulgarian English German Italian Portuguese Spanish


Colectare selectiva

Ne gasiti si pe Facebook

OSense O-Sense

by Xtin Computers