Dotarea ambulatoriului de specialitate din municipiul Roșiorii de Vede

SCURTĂ DESCRIERE A PROIECTULUI

DOTAREA AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE DIN MUNICIPIUL ROȘIORII DE VEDE”

cod SMIS 126181

Începând cu luna noiembrie 2019, Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Roșiorii de Vede a demarat procedura de implementare a proiectului „Dotarea ambulatoriului de specialitate din municipiul Roșiorii de Vede” , cod SMIS 126181, proiect co-finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Operațiunea 8.1.A: Ambulatorii.

Proiectul mai sus menționat are ca scop creșterea calității infrastructurii de sănătate prin dotarea ambulatoriului din componența Spitalului Municipal Caritas cu echipamente performante, necesare pentru acordarea de asistență medicală în regim nespitalicesc.

În vederea realizării activității principale de stabilire a diagnosticului și de tratare a pacienților ce nu necesită internare în regim continuu sau spitalizare de zi, U.A.T. Municipiul Roșiorii de Vede, în calitate de beneficiar al finanțării nerambursabile, are ca obiectiv dotarea următoarelor cabinete medicale: oncologie medicală, neurologie, chirurgie generală, oftalmologie, obstretică-ginecologie, reumatologie, psihiatrie pediatrică, ortodonție și ortopedie buco-facială, balneo-fizioterapie, ORL, medicină internă, ortopedie și traumatologie, cardiologie.

Dotarea ambulatoriului de specialitate din municipiul Roșiorii de Vede cu echipamentele performante vizate va avea ca rezultat îmbunătățirea calității activităților desfășurate și anume: intervenții de primă necesitate în urgențele medico-chirurgicale, activități preventive, activități medicale curative, investigație și diagnostic, reabilitare medicală, activități conexe actului medical și alte activități de asistență medicală de specialitate autorizate de Ministerul Sănătății.

De infrastructura medicală extinsă și modernizată vor beneficia 31.522 de persoane, reprezentând populația municipiului Roșiorii de Vede și din împrejurimile acestuia.

Perioada de implementare a proiectului este de 24 de luni, darea în exploatare a obiectivului de investiții fiind programată pentru luna Octombrie 2021.

Valoarea totală a proiectului este de 10.705.169,39 lei, din care contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 7.490.525,00 lei, iar contribuția din bugetul național este de 2.996.209,99 lei.

Informații detaliate despre acest proiect pot fi obținute de la Managerul proiectului, dna. Munteanu Mihaela, șef Serviciul Achiziții și Managementul Proiectelor din cadrul Primăriei Municipiului Roșiori de Vede, Tel: 0247 466250, Fax: 0247 466141, e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , adresa: str. Dunării, nr. 58, jud. Teleorman, cod poștal: 145100, România.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro, precum și site-ul web al Programului Operațional Regional 2014 – 2020, www.inforegio.ro, dar și pagina de Facebook a acestui program www.facebook.com/inforegio.ro .

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.roCOMUNICAT DE PRESĂ

SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE A PROIECTULUI „DOTAREA AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE DIN MUNICIPIUL ROSIORII DE VEDE”.

Joi, 24 octombrie 2019, ora 10.30, în sala de ședințe a Primăriei Municipiului Roșiorii de Vede se va desfășura festivitatea de semnare a contractului de finanțare a proiectului „Dotarea ambulatoriului de specialitate din municipiul Roșiorii de Vede”, depus în cadrul priorității de investiție POR 8.1 Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și Sociale - Operațiunea 8.1.A: Ambulatorii.

Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea accesibilității serviciilor de sănătate prin dotarea ambulatoriului de specialitate, structura Spitalului Municipal „Caritas”, cu 115 aparate de ultimă generație pentru: Laborator analize medicale, Laborator BFT, Laborator radiologie și imagistică medicală, Cabinet Oncologie medicală, Cabinet Reumatologie, Cabinet Ortopedie-Traumatologie, Cabinet Chirurgie, Cabinet Medicină internă, Cabinet Obstretică-ginecologie, Cabinet Psihiatrie pediatrică, Cabinet Oftalmologie, Cabinet ORL, Cabinet Cardiologie, Cabinet Neurologie, Cabinet Ortodonție și ortopedie buco-facială.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1 . Dezvoltarea infrastructurii sanitare din municipiul Roșiorii de Vede prin achiziția de echipamente și dotări eficiente și modeme din punct de vedere tehnologic, adecvate ambulatoriului de specialitate;

2. Facilitarea accesului populației la servicii medicale nespitalicești prin creșterea calității serviciilor oferite în cadrul ambulatoriului de specialitate dotat;

3. Asigurarea de condiții propice desfășurării actului medical pentru angajații spitalului din structura căruia face parte ambulatoriul de specialitate.

In bugetul aprobat al cererii de finanțare, valoarea totală a proiectului este de 10.705.169,39 lei, din care contribuția proprie a solicitantului este în sumă de 214.015,01 lei.

Primăria Municipiului Roșiorii de Vede, pentru îmbunătăţirea calităţii infrastructurii medicale, are în derulare un alt proiect care vizează reabilitarea termică a Spitalului municipal „Caritas”, acesta având o valoare totală de 13.351.446, 35 lei.

Purtător de cuvânt,

insp. Argeșeanu Gabriel 
Romanian Bulgarian English German Italian Portuguese Spanish


Colectare selectiva

Ne gasiti si pe Facebook

OSense O-Sense

by Xtin Computers