6. Hotarari 2017
HCL nr. 213 din 20. 12. 2017 privind organizarea retelei scolare pentru anul 2018 - 2019
HCL nr. 212 din 20. 12. 2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017
HCL nr. 211 din 20. 12. 2017 privind inchirierea prin licitatie a unui teren din incinta C. N. Anastasescu
HCL nr. 210 din 20. 12. 2017 privind aprobarea nomenclatorului strazilor din municipiu
HCL nr. 209 din 20. 12. 2017 privind Stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2018
HCL nr. 208 din 20. 12. 2017 privind completarea HCL 6 din 29. 01. 2008 cu lista bunurilor din domeniul public
HCL nr. 207 din 20. 12. 2017 privind aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere pentru chiriasii ANL
HCL nr. 206 din 28. 11. 2017 privind interzicerea pescuitului in Bazinul Mic si Bazinul Mare proprietate publica a Municipiului Rosiorii de Vede
HCL nr. 205 din 28. 11. 2017 privind rectificarea bugetului local si bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2017
HCL nr. 204 din 28. 11. 2017 privind aprobarea scoaterii din functiune a unor mijloace fixe din patrimoniul Spitalului Municipal Caritas Rosiorii de Vede
HCL nr. 203 din 28. 11. 2017 utilizarea de teren in suprafata de 80 mp in vederea realizarii lucrarii Modernizare LEA joasa tensiune si bransamente aferente PTM 1258
HCL nr. 202 din 28. 11. 2017 utilizarea de teren in suprafata de 160,00 mp in vederea realizarii lucrarii R2-Reparatii LES 20kV Rosiori - Oras 4 intre PTM 1263R-PCZ 1710
HCL nr. 201 din 28.11.2017 privind stabilirea contraventiei si sanctiunile ce se aplica pt folosirea necorespunzatoare a parcarilor dotate cu parcometre amenajate in str. Dunarii si str. 1917
HCL nr. 200 din 28.11.2017 privind infiintarea Serviciului de iluminat public in Municipiului Rosiorii de Vede
HCL nr. 199 din 28.11.2017 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Rosiorii de Vede in Adunarea Generala a Actiontilor la SC APA SERV SA
HCL nr. 198 din 28. 11. 2017 privind aprobarea listei definitive cu ordinea de prioritate a solicitantilor si a listei de repartizare a locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii, construi
HCL nr. 197 din 28. 11. 2017 privind modifi H.C.L. nr 111 din 22.12. 2016 prin care a fost aprobata vanzarea prin licitatie publica a unor terenuri apartinand domeniului privat , situat in str Doroban
HCL n. 196 din 31. 10. 2017 privind declararea unui bun imobil - drum de exploatare agricola ca apartinand domeniului privat al Mon. Rosiorii de Vede
HCL n. 195 din 31. 10. 2017 privind modificarea si completarea HCL nr. 120 din 30. 05. 2017 privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne
HCL n. 194 din 31. 10. 2017 privind modificarea HCL nr. 150 din 2017 referitoare la aprobarea grilei de salarizare
HCL n. 193 din 31. 10. 2017 privind modificarea regulamentului privind modul de utilizare al microbuzului scolar
HCL n. 192 din 31. 10. 2017 privind stabilirea chiriei pentru o locuinta ANL repartizata in bloc T3, str. Aleea Parc Nord
HCL n. 191 din 31. 10. 2017 privind aprobarea Listei cu ordinea de prioritate a solicitantilor de locuinte pentru tineri - ANL
HCL n. 190 din 31. 10. 2017 privind rectificarea bugetului local al Mun. Rosiorii de Vede pe anul 2017
HCL n. 189 din 31. 10. 2017 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 al SC URBIS SERVCONSTRUCT SA
HCL n. 188 din 31. 10. 2017 privind aprobarea raposrtului de evaluare a imobilului situat in str. A.I.Cuza nr. 14 inscris in cartea funciara nr. 22447
HCL n. 187 din 31. 10. 2017 privind aprobarea conturilor de execuție ale bugetului ... pentru trimestrul III al anului
HCL n. 186 din 31. 10. 2017 privind acordarea de beneficii de asistenta sociala, sub forma de tichete sociale, persoanelor varstnice din Mun. Rosiorii de Vede
HCL n. 185 din 31. 10. 2017 privind modificarea HCL nr. 115 din 2017 referitoare la aprobarea struicturii organizatorice, de personal, a organigramei si statului de functii
HCL n. 184 din 31. 10. 2017 privind vanzarea unui teren in suprafata de 40 mp, situat in str. Dunarii, bl. L1 - L2
HCL n. 183 din 31. 10. 2017 privind cesiunea contractului de inchiriere inregistrat sub nr 2345 din 01. 07. 2001
HCL n. 182 din 31. 10. 2017 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2018
HCL nr. 176 din 28. 09. 2017 - aprobarea indicatorilor tehnico- economici aferenti lucrarilor Instalatii termice la sediul primariei si constructii anexe - Constructii anexe
HCL nr. 175 din 28. 09. 2017 - aprobarea indicatorilor tehnico- economici aferenti lucrarilor Instalatii termice la sediul primariei si constructii anexe - Cladirea Primariei
HCL nr. 174 din 28. 09. 2017 - aprobarea depunerii docuimentatiei pt. Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national 2017 - 2019 - RABLA si a cofinantarii acestuia
HCL nr. 173 din 28. 09. 2017 - rectificarea bugetului local al Municipiului Rosiorii de Vede
HCL nr. 172 din 28. 09. 2017 - desemnarea reprezentantilor CL in Consiliul de Administratie din unitatile de invatamant preuniversitar
HCL nr. 171 din 28. 09. 2017 - inchirierea unui spatiu in spupfata de 4 mp
HCL nr. 170 din 28. 09. 2017 - respingerea proiectului de hotarare privind evaluarea imobilului CT8, proprietate privata a UAT Rosiorii de Vede
HCL nr. 169 din 28. 09. 2017 - respingerea proiectului de hotarare privind evaluarea imobilului CT3, proprietate privata a UAT Rosiorii de Vede
HCL nr. 168 din 28. 09. 2017 - completarea inventarului domeniului public
HCL nr. 167 din 28. 09. 2017 - inchirierea prin licitatie publica a salii de sport din incinta Stadionului Municipal
HCL nr. 166 din 28. 09. 2017 - astabilirea chiriei pentru contractele de inchiriere locunte sociale, locuinte de serviciu, case nationalizate si apartamente vechi
HCL nr. 165 din 28. 09. 2017 - aprobarea costului mediu lunar de intretinere pentru copiii ce frecventeaza Cresa Municipala
HCL nr. 164 din 28. 09. 2017 - actualizarea Manualului de procedura pt admiterea copiilor la Cresa Municipala
HCL nr. 163 din 28. 09. 2017 - aprobarea Protocolului de colaborare intre Mun. Rosiorii de Vede si Sc. Gimn. Dan Berindei
HCL nr. 162 din 28. 09. 2017 - Planul de Actiune pentru Energie Durabila si Clima in Municipiul R. d. V.- anexa la Proiectul de hotarare privind aprobarea Planul de Actiune pt. Energie Durabila
HCL nr. 161 din 28. 09. 2017 - aprobarea depunerii spre finantare a proiectului Abordare inovatoare pt promovarea patrimoniului cultural si natural Bulgaria -Romania
HCL nr. 160 din 28. 09. 2017 - aprobarea indic tehnico-economici Reabilitare termica Spital Caritas
HCL nr. 159 din 28. 09. 2017 - aprobarea inchirierii unor spatii din incinta Scolii gimn. Dan Berindei
HCL nr. 158 din 28. 09. 2017 - cesiunea contractului de inchiriereinregistrat sub nr. 2367 din 10. 01. 2001
HCL nr. 157 din 28. 09. 2017 - modificarea HCL nr. 115 din 2017 referitoare la aprobarea structurii organizatorice, de personal, a organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate
HCL nr. 156 din 31. 08. 2017 privind stabilirea niv.minim al chiriei datorate pt terenurile și spațiile construite din domeniul public sau privat atribuite de administrația locală persoanelor fizice și juridice
HCL nr. 155 din 31. 08. 2017 privind rectificarii bugetului local al Municipiului Rosiorii de Vede pe anul 2017
HCL nr. 154 din 31. 08. 2017 privind stabilirea limitei maxime a consumului lunar de carburant pentru autovehiculele aflate in dotarea Primariei Municipiului Rosiorii de Vede
HCL nr. 153 din 31. 08. 2017 respingerea proiectului de hotarare referitor la acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Mun. Rosiorii de Vede in Adunarea Generala a ADI Teeleormanul
HCL nr. 152 din 31. 08. 2017 privind prelungirea contractelor de inchiriere a locuintelor din fondul locativ de stat — case nationalizate si locuinta de serviciu, care expira in cursul anului 2017
HCL nr. 151 din 27.07.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului Construire Grup sanitar Scoala Primara nr.5
HCL nr. 150 din 27.07.2017 privind aprobarea grilei de salarizare pt functionarii publici si persoanele contractuale din Primaria Mun. Rosiorii de Vede
HCL nr. 149 din 27.07.2017 privind predarea catre MDRAPFE prin C.N.I. S.A., a amplas. si asig. conditiilor in vederea executarii obiect. de invest. Modernizarea, consolidare si extindere Cinematograf
HCL nr. 148 din 27.07.2017 privind stabilirea indemnizatiei maxime lunare pentru membrii Consiliului Local al municipiului Rosiorii de Vede
HCL nr. 147 din 27.07.2017 privind aprobarea conventiei referitoare la conditiile de realizare a unui acoperis tip sarpanta la imobilul situat in municipiul Rosiorii de Vede str. Dunarii fn
HCL nr. 146 din 27.07.2017 privind probarea conturilor de executie ale bugetului local … pentru trimestrul II al anului 2017
HCL nr. 145 din 27.07.2017 privind declararea unui teren situat in str. Dunarii fn ca apartinand domeniului privat al Municipiului Rosiorii de Vede
HCL 144 din 07 iunie 2017 privind majorarea cuantumului prestatiei financiare exceptionale stabilite prin HCL nr 16 din 23 februarie 2017
HCL 143 din 07 iunie 2017 privindrectificarea bugetului local si bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2017
HCL nr. 142 din 27. 06. 2017 - modificarea HCL 115 din 30 05 2017 referitoare la aprobarea structurii organizatorice, de personal, a organigramei si statului de functii
HCL nr. 141 din 27. 06. 2017 -desemnarea reprezentantilor CL care vor participa in calitate de observator la concursul de opcupare a functiei de director si dir. adjunct din unit de inv
HCL nr. 140 din 27. 06. 2017 - aprobarea celei de a patra evaluari a managementului DCECS
HCL nr. 139 din 27. 06. 2017 - Aprobarea incheierii Protocolului de colaborare intre Mun. Rosiorii de Vede, Sc Urbis Servconstruct SA si Asoc. pt. Protectia Animalelor HULDA
HCL nr. 138 din 27. 06. 2017- revocare HCL 99 din 2016 si 100 din 2016
HCL nr. 137 din 27. 06. 2017 - scutirea dlui Grasu Mihai Marian de la plata chiriei pt locuinta ANL
HCL nr. 136 din 27. 06. 2017 - scutirea dnei Dragoi Mariana de la plata chiriei pt locuinta ANL
HCL nr. 135 din 27. 06. 2017 - recalcularea chiriei pentru contractele de inchiriere a locintelor ANL
HCL nr. 134 din 27. 06. 2017 - aprobarea cofinantarii si parteneriatului pentru depunerea de finantare la proiectul Strategia de dezvoltare locala a zonelor marginalizate
HCL nr. 133 din 27. 06. 2017 - abrobarea proiectului Verde in cartierele din Rosiorii de Vede si a cheltuielilor legate de proiect
HCL nr. 132 din 27. 06. 2017 - utilizarea de teren in suprafata de 230 mp in vederea lucrarii de extindere retea joasa tensiune PTAM 1377 Pompieri
HCL nr. 131 din 27. 06. 2017 - aprobarea notei conceptuale pt. obictivul de investitii extindere sediu DIT
HCL nr. 130 din 27. 06. 2017 - aprobarea notei conceptuale pt. obictivul de investitii Reabilitare Cavou Arizan
HCL nr. 129 din 27. 06. 2017 - aprobarea notei conceptuale pt. obictivul de investitii Modernizare si reabilitare trotuare pe 23 strazi
HCL nr. 128 din 27. 06. 2017 - cesiunea contractului de inchiriere inregistrat sub nr. 2166 din 01. 01. 2016
HCL nr. 127 din 27. 06. 2017 - stabilirea optiunii referitoare la achizitia imobilului sit. in str. A. I. Cuza nr. 4
HCL nr. 126 din 27. 06. 2017- inchiriere spatiu in imobilul situat in str. N. Balcescu nr. 10 cu destinatie sediu filiala Partidul Miscarea populara
HCL nr. 125 din 27. 06. 2017 - Atribuire in folosinta gratuita a unui imobil situat in str. N. Balcescu nr. 10
HCL nr. 124 din 27. 06. 2017- inchirierea prin licitatie publica a Stadionului Obor
HCL nr. 123 din 27. 06. 2017 - completare HCL 68 din 2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor pt 2017
HCL 122-30.05.2017 - constit. comis. de evaluare, a comis. de solut. a contestatiilor si aprob. Reg. de organizare si desf. a celei de a patra evaluare a managementului DCECS
HCL 121-30.05.2017 - modificarea HCL nr.68 din 26.05.2016 referitoare la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017
HCL 120-30.05.2017 aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne
HCL 119-30.05.2017 - rectificarea bugetului local si a bug. inst. publice si activ. finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2017
HCL 118-30.05.2017 - mentinerea a patru linii de garda la nivelul Spitalului CARITAS
HCL 117-30.05.2017 - modificarea HCL 89 din 2016 referitoare la aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pt anul 2017
HCL 116-30.05.2017 - aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al apartului de specialitate al primarului
HCL 115-30.05.2017- Aprobarea structurii organizatorice de personal, a organigramei si statului de functii
HCL 114-30.05.2017 - privind cesiunea contractului de inchiriere inregistrat sub 2387 din 15.05.2017
HCL 113-30.05.2017 - privind cesiunea contractului de inchiriere inregistrat sub nr. 2085 din 01.01.2001
HCL 112-30.05.2017 - inchirierea unui teren in suprafata de 34,30 mp, situat in str. Mihail Kogalniceanu
HCL 111-30.05.2017 - atestarea persoanelor fizice ca administratori de imobile la asociatiile de proprietari
HCL 110-30.05.2017 - schimbarea destinatiei apart. nr. 6, bl F1, str Aleea Parc Nord, din locuinta de serviciu in locuinta sociala
HCL 109-30.05.2017 - aprobarea listei definitive cu ordinea de prioritate - ANL
HCL 108 - 30.05.2017 - aprobarea acordarii unui sprijin financiar pt Parohia Sf. Imparati Constantin si Elena și Parohia Sf. Cuvioasa Paraschiva
HCL 107 - 30.05.2017 - aprobarea modificarii tarifului aferent transportului special al elevilor
HCL 106 - 30.05.2017 - aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pt obiectivul de investitii Modernizare str. lt. Balacescu
HCL 105 - 30.05.2017 - aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pt obiectivul de investitii Modernizare str. Stelian Popescu
HCL 104 - 30.05.2017 - aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pt obiectivul de investitii Modernizare str. Mihai Eminescu
HCL 103 - 30.05.2017 - aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pt obiectivul de investitii Modernizare str. Republicii
HCL 102 - 30.05.2017 - aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pt obiectivul de investitii Modernizare str. Carpati
HCL nr. 101 din 27. 04. 2017 privind preluarea cu titlu gratuit din domeniul privat al jud. Teleorman in domeniul privat al mun. Rosiorii de Vede a imobilului Casa de copii scolari Rosiorii de Vede - corpul C
HCL nr. 100 din 27. 04. 2017 privind completarea anexei 1 la HCL nr. 54 din 30 august 2012
HCL nr. 99 din 27. 04. 2017 privind respingerea proiectului de hotarare referitor la prelungirea duratei contractului de locatiune nr. 3160 din 12. 06. 2014
HCL nr. 98 din 27. 04. 2017 privind aprobarea Listei cu ordinea de prioritate a solicitantilor de locuinte pt. tineri, destinate inchirierii, ce intrunesc criteriile de acces pt. o locuinta cu chirie ANL
HCL nr. 97 din 27. 04. 2017 privind aprobarea cuantumului lunar al unei burse și al numarului de burse pt. elevii din invatamantul preuniversitar de stat pt. anul 2017
HCL nr. 96 din 27. 04. 2017 privind aprobarea organigramei si statului de functii a Spitalului Municipal Caritas
HCL nr. 95 din privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local, al bugetului inst. publice finantate integral sau partial din venituri proprii intocm. pe cele doua sectiuni pe trim. I al anului 2017
HCL nr. 94 din 27. 04. 2017 privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local, al bugetului inst. publice finantate integral sau partial din bug. local și al bug. cred. interne la 31. 12. 2016
HCL nr. 93 din 27. 04. 2017 privind aprobarea studiului de fezabilitate pt obiectivul Eficientizarea sistemului de iluminat public stradal, ambiental si arhitectural
HCL nr. 92 din 27. 04. 2017 privind aprobarea unui raport de evaluare al bunului imobil-teren, situat in str. Dorobanti nr. 82, in supr. de 1060 mp (lot 7)
HCL nr. 91 din 27. 04. 2017 privind aprobarea unui raport de evaluare al bunului imobil-teren, situat in str. Dorobanti nr. 82, in supr. de 1508 mp (lot 6)
HCL nr. 90 din 27. 04. 2017 privind aprobarea unui raport de evaluare al bunului imobil-teren, situat in str. Dorobanti nr. 82, in supr. de 740 mp (lot 5)
HCL nr. 89 din 27. 04. 2017 privind aprobarea unui raport de evaluare al bunului imobil-teren, situat in str. Dorobanti nr. 82, in supr. de 1725 mp (lot 4)
HCL nr. 88 din 27. 04. 2017 privind aprobarea unui raport de evaluare al bunului imobil-teren, situat in str. Dorobanti nr. 82, in supr. de 748 mp (lot 3)
HCL nr. 87 din 27. 04. 2017 privind aprobarea unui raport de evaluare al bunului imobil-teren, situat in str. Dorobanti nr. 82, in supr. de 2535 mp (lot 2)
HCL nr. 86 din 27. 04. 2017 privind aprobarea unui raport de evaluare al bunului imobil-teren, situat in str. Dorobanti nr. 82, in supr. de 812 mp (lot 1)
HCL nr. 85 din 27. 04. 2017 privind respingerea proiectului de hotarare referitor la vanzarea unui teren in supr. de 40 mp
HCL nr. 84 din 27. 04. 2017 privind închirierea prin licitatie publica a unui teren situat in str. Carpati
HCL nr. 83 din 22. 03. 2017 privind aprobarea documentatiei necesare acordarii finantarii nerambursabile cluburilor si asociatiilor sportive de drept privat din Municipiul Rosiorii de Vede
HCL nr. 82 din 22. 03. 2017 privind aprobarea contributiei materiale a UAT Rosiorii de Vede pentru finantarea CS Sporting Rosiori 2008 in anul 2017
HCL nr. 81 din 22. 03. 2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 al Sc Urbis Servconstruct SA Rosiorii de Vede
HCL nr. 80 din 22. 03. 2017 privind aprobarea bugetului local, bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii
HCL nr. 79 din 22. 03. 2017 privind inregistrarea Municipiului Rosiorii de Vede in Sistemul National Electronic de Plata online a impozitelor si taxelor utilizand cardul bancar
HCL nr. 78 din 22. 03. 2017 privind aprobarea Listei resurselor existente la nivel local, intocmita in vederea desfasurarii activitatii de identificare a situatiilor de risc
HCL nr. 77 din 22. 03. 2017 privind actualizarea Manualului de proceduri pt admiterea persoanelor varstnicein Caminul de Batrani Sf Teodor
HCL nr. 76 din 22. 03. 2017 privind aprobarea strategiei locale de dezvoltare a serviciilor pt perioada 2017-2022
HCL nr. 75 din 22. 03. 2017 privind modificarea si completarea HCL 116 din 30. 05. 2013
HCL nr. 74 din 22. 03. 2017 privind actualizarea Planului anual de actiuni lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca
HCL nr. 73 din 22. 03. 2017 privind scoaterea din functiune, dezafectarea si casarea a trei cazane tip PAG 25
HCL nr. 72 din 22. 03. 2017 privind scoaterea din functiune, dezafectarea si casarea a unor cazane de la centrale termice ce deserveste sera
HCL nr. 71 din 22. 03. 2017 privind scoaterea din functiune, dezafectarea si casarea a unor cazane de la 5 inst. de invatamant
HCL nr. 70 din 22. 03. 2017 privind aprobarea unui raport de evaluare
HCL nr. 69 din 22. 03. 2017 privind utilizarea de teren apartinand domeniului public
HCL nr. 68 din 22. 03. 2017 privind prelungirea duratei de valabilitate a acțiunii de transmitere in administrare
HCL nr. 67 din 22. 03. 2017 privind cesiunea contrasctului de inchiriere inreg. sub nr. 2191 din 01.01.2001
HCL nr. 66 din 22. 03. 2017 privind cesiunea contrasctului de inchiriere inreg. sub nr. 2253 din 01.01.2001
HCL nr. 65 din 17. 03. 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati modernizare Targ Saptamanal
HCL nr. 64 din 17. 03. 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati str Zavoiului
HCL nr. 63 din 17. 03. 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati str Calusari
HCL nr. 62 din 17. 03. 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati str Sanatatii
HCL nr. 61 din 17. 03. 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati str Gheorghe Doja
HCL nr. 60 din 17. 03. 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati str Anton Ionescu
HCL nr. 59 din 17. 03. 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati str Cap Joita
HCL nr. 58 din 17. 03. 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati str Infratirii
HCL nr. 57 din 17. 03. 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati str Nucilor
HCL nr. 56 din 17. 03. 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati str Florilor
HCL nr. 55 din 17. 03. 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati str Mr. Andrei Burcea Copilescu
HCL nr. 54 din 17. 03. 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati str Ceaus Mitrea
HCL nr. 53 din 17. 03. 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati str Verzisori
HCL nr. 52 din 17. 03. 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati str Cap Dumitrescu
HCL nr. 51 din 17. 03. 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati str Decebal
HCL nr. 50 din 17. 03. 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati str Salciilor
HCL nr. 49 din 17. 03. 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati str 9 Mai
HCL nr. 48 din 17. 03. 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati str Porumbeilor
HCL nr. 47 din 17. 03. 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati str Al. Deparateanu
HCL nr. 46 din 17. 03. 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati str Cpt. Gheorghe Dumitrescu
HCL nr. 45 din 17. 03. 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati str Cpt. Gheorghe Dumitrescu
HCL nr. 44 din 14. 03. 2017 privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public
HCL nr. 43 din 14. 03. 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati modernizare si reabilitare trotuare pe 23 strazi
HCL nr. 42 din 14. 03. 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati str Unirii
HCL nr. 41 din 14. 03. 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati str 1 Mai
HCL nr. 40 din 14. 03. 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati str Renasterii
HCL nr. 39 din 14. 03. 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati str Cotelici
HCL nr. 38 din 14. 03. 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati str Marasesti
HCL nr. 37 din 14. 03. 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati str Popa Gheorghe
HCL nr. 36 din 14. 03. 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati str Aleea Gradina Publica
HCL nr. 35 din 14. 03. 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati str Elena Doamna
HCL nr. 34 din 14. 03. 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati str Oituz
HCL nr. 33 din 14. 03. 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati str T. Vladimirescu
HCL nr. 32 din 14. 03. 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati CN Anastasescu
HCL nr. 31 din 14. 03. 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati Scoala Dan Berindei
HCL nr. 30 din 14. 03. 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ANL
HCL nr 1 din 26 01 2017 privind aprobarea Planului anual de actiuni si lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca ce trebuie prestate de catre beneficiarii de ajutor social
HCL nr 2 din 26 01 2017 privind vanzarea cu drept de preemtiune a unui teren in suprafata de 18 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Rosiorii de Vede, situat in str. Plt. Radulescu
HCL nr 3 din 26 01 2017 privind inchirierea prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 5,61 mp, situat in municipiul Rosiorii de Vede, str. Mihail Kogalniceanu, intersectia cu str. Marasesti pentru amplasarea unui panou publicitar
HCL nr 4 din 26 01 2017 privind aprobarea conturilor de executie ale bugetelor de venituri si cheltuieli intocmite pe cele doua sectiuni pentru trimestrul IV al anului 2016
HCL nr 5 din 26 01 2017 privind cesiunea contractului de inchiriere inregistrat sub nr. 2313 01.01.2001
HCL nr 6 din 26 01 2017 privind modificarea si completarea HCL nr.3925.08.2016 referitoare la utilizarea de teren apartinand domeniului public al Municipiului Rosiorii de Vede in suprafata de 74,5 mp
HCL nr 7 din 26 01 2017 privind modificarea contractelor de inchiriere nr. 501 din 01.06.1999, nr. 7003 din 15.06.2001 si 7027 din 04.01.2013
HCL nr 8 din 26 01 2017 privind modificarea si completarea HCL nr.40 din 25.08.2016 referitoare la utilizarea de teren apartinand domeniului public al Municipiului Rosiorii de Vede in suprafata de 60,55 mp
HCL nr 9 din 26 01 2017 privind stabilirea standardului minim de cost pentru serviciul social prestat prin Caminul de Batrani « Sf. Teodor » si a costului mediu lunar de intretinere pentru persoanele varstnice
HCL nr 10 din 26 01 2017 privind acordarea unor facilitati la transportul public pentru anul 2017
HCL nr 11 din 26 01 2017 privind modalitatea de acordare a facilitatilor pentru medicii care isi desfasoara activitatea in cadrul Spitalului Municipal Caritas Rosiorii de Vede
HCL nr 12 din 26 01 2017 privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din Municipiul Rosiorii de Vede, pentru anul scoiar 2017-2018
HCL nr 13 din 26 01 2017 pivind modificarea HCL nr. 16422.12.2015 referitoare la aprobarea instituirii taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii serviciului-persoane fizice care nu au incheiat contract de prestare a serviciului
HCL nr 14 din 26 01 2017 privind prelungirea duratei de valabilitate a actelor de transmitere in administrare a imobilelor proprietate publica unde isi desfasoara activitatea institutiile de invatamant preuniversitar din Rosiorii de Vede
HCL nr. 15 din 23. 02. 2017 privind cesiunea contractului de inchiriere nr. 2406 din 08. 07. 2003
HCL nr. 16 din 23. 02. 2017 privind cesiunea contractului de inchiriere nr. 22232 din 01. 01. 2001
HCL nr. 17 din 23. 02. 2017 privind cesiunea contractului de inchiriere nr. 2137 din 01. 01. 2001
HCL nr. 18 din 23. 02. 2017 privind cesiunea contractului de inchiriere nr. 2210 din 01. 01. 2001
HCL nr. 19 din 23. 02. 2017 privind stabilirea metodologiei de acordare a prestatiilor financiare exceptionale pt copii proveniti din fam. aflate in sit. de dificultate
HCL nr. 20 din 23. 02. 2017 privind darea in folosinta gratuita pe termen limitat catre SC Urbis Servconstruct a unui teren in str Vadul Vezii, f.n.
HCL nr. 21 din 23. 02. 2017 privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a mun. Rosiorii de Vede si a Regulamentului de organizare
HCL nr. 22 din 23. 02. 2017 privind modif. art. 1 lit. c din Cap. 2 al anexei HCL nr. 41 din 25 august 2016 ref. la Regulamentul de ordine interioara a Centrului de Zi
HCL nr. 23 din 23. 02. 2017 privind aprobarea Municipiului in parteneriat cu CT A. Saligny pt derularea proiectului Early warning, early solution
HCL nr. 24 din 23. 02. 2017 privind aprobarea Municipiului in parteneriat cu Scoala Z. Stancu pt derularea proiectului Developing a common approach to education ...
HCL nr. 25 din 23. 02. 2017 privind atribuirea in folosinta gratuita a unui imobil catre MAI -Serviciul Public Comunitare pt Eliberarea si Evidenta Pasapoartelor Simple
HCL nr. 26 din 23. 02. 2017 privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public a municpiului
HCL nr. 27 din 23. 02. 2017 privind completarea HCL nr. 6 din 29.01.2008 cu lista bunurilor care vor fi puse la dispozitia SC Apa Serv Sa prin contract de delegare
HCL nr. 28 din 23. 02. 2017 privind reorganizarea Comisiei de ordine publica la nivelul municipiului
HCL nr. 29 din 23. 02. 2017 privind schimbarea denumirii imobilului din str. Carpati nr. 10, din Centrul Cultural Multifunctional Al. Popescu Tair in Cinema. Modern
 
Romanian Bulgarian English German Italian Portuguese Spanish


Colectare selectiva

Ne gasiti si pe Facebook

OSense O-Sense

by Xtin Computers