7. Hotarari 2018
HCL nr. 197 din 18. 12. 2018 privind aprobarea nomenclatorului strazilor din Municipiul Rosiorii de Vede
HCL nr. 196 din 18. 12. 2018 privind aprob. modalitatii de realizare a serv. de proiectare - faza Proiect tehnic, aferente obiectivului Modernizare, consolidare si extindere Cinematograf Modern
HCL nr. 195 din 18. 12. 2018 privind aprobarea Listei cu ordinea de prioritate a solicitanților de locuințe pentru tineri, ce întrunesc criteriile de acces pentru o locuință cu chirie ANL
HCL nr. 194 din 18. 12. 2018 privind modalitatea de acordare a beneficiilor de asistenta sociala persoanelor varstnice veterani de razboi din Municipiul Rosiorii de Vede
HCL nr. 193 din 18. 12. 2018 privind aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere a locuintelor sociale care expira in cursul anului 2019
HCL nr. 192 din 18. 12. 2018 privind aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere care expira in cursul anului 2019 pentru chiriasii locuintelor ANL
HCL nr. 191 din 18. 12. 2018 privind mentinerea nivelului chiriei si redeventei datorate pentru serviciile, terenurile si spatiile din domeniul public si privat al municipiului
HCL nr. 190 din privind cesiunea contractului de inchiriere inregistrat sub nr. 2079 din 01.01.2001
HCL nr. 189 din 18. 12. 2018 privind aprobarea inventarului locuintelor si terenurilor proprietate privata de stat ce fac obiectul Legii 112 -1995
HCL nr. 188 din 18. 12. 2018 privind modificarea H.C.L. nr. 115-30.05.2017, cu modificările și completările ulterioare
HCL nr. 187 din 18. 12. 2018 privind aprobarea notei conceptuale pentru obiectivul Lucrari de racordare la retelele de utilitati si sistematizare pe verticala, pentru obiectivul ANL
HCL nr. 186 din 18. 12. 2018 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al SC URBIS SERVCONSTRUCT SA
HCL nr. 185 din 18. 12. 2018 privind rectif.bugetului local, bugetului inst. publice si activ. finantate integral sau partial din venituri proprii si a bugetului imprumuturilor interne pe anul 2018
HCL nr. 184 din 18. 12. 2018 privind aprob. doc. in faza Studiu de fez. si a indic. tehnico-economici , pt ob. de inv. Bloc locuinte pt. tineri St+P+3E 24 unitati locative Aleea Parc Nord-lot 2
HCL nr. 183 din 28.11.2018 - conferirea Titlului de Cetatea de Onoare pentru contibutia adusa las cresterea prestigiului Municipiului Rosiorii de Vede - Floarea Calota, Virgil Sotirescu, Iulian Buzu
HCL nr. 182 din 28.11.2018 - cesiune contract de inchiriere nr. 586 din 15.11.2000
HCL nr. 181 din 28.11.2018 - modificare HCL 43 din 29.04.2011 - vanzare teren 10.235 mp
HCL nr. 180 din 28.11.2018 - modificare si completare HCL nr. 115 din 2017 - organigrama si stat de functii
HCL nr. 179 din 28.11.2018 - aprobare nota conceptuala pt. ob. de investitii Modernizare, cu bolovani de rau, Fd. Stelian Popescu 1 si Fd. Stelian Popescu 2 si a drumului de legatura dintre ele
HCL nr. 178 din 28.11.2018 - Rectificare buget 2018
HCL nr. 177 din 28.11.2018 - aprobare proiect Durabilitate. Eficienta. Sanatate - Reabilitare Termica Spital Caritas
HCL nr. 166 din 25.10.2018 - evaluarea imobilului CT 11
HCL nr. 166 din 25.10.2018 - evaluarea imobilului CT 8
HCL nr. 165 din 25.10.2018 - desemnare reprezentanti CL in CEAC unit inv. preuniversitar si la C.S.E. Incluziva
HCL nr. 164 din 25.10.2018 - înlocuire reprezentant AGA la SC Apa Serv SA
HCL nr. 163 din 25.10.2018 - inchiriere prin licitatie publica a unui teren de 4,50 m in incinta Sc. Gimn. Zaharia Stancu
HCL nr. 162 din 25.10.2018 - cesiune contract nr. 2351 din 01.07.2001
HCL nr. 161 din 25.10.2018 - vanzarea unui teren in suprafata de 13,79 m
HCL nr. 160 din 25.10.2018 - aprobare indicatori tehnico-economoci Modernizare str. 1 Mai
HCL nr. 159 din 25.10.2018 - aprobare indicatori tehnico-economoci Modernizare str. Oituz
HCL nr. 158 din 25.10. 2018 - prelungire valabilitate PUG si RLU Rosiorii de Vede
HCL nr. 157 din 25.10.2018 - aprobare conturi de executie trim III, 2018
HCL 155 din 16. 10. 2018 privind organizarea si desfasurarea evenimentului Zilele Recoltei
HCL 154 din 16. 10. 2018 privind validarea Dispoziției Primarului nr. 771 din 11. 10. 2018
HCL 153 din 16. 10. 2018 privind studiul de oportunitate pentru obiectivul de investitii Dotarea ambulatoriului de specialitate
HCL 152 din 08. 10. 2018 privind rectificarea bugetului local
HCL nr. 151 din 27.09. 2018 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a unui teren apartinand domeniului privat al municipiului pentru construirea unei cai de acces
HCL nr. 150 din 27.09. 2018 privind aprobarea infiintarii Targului auto
HCL nr. 149 din 27.09. 2018 privind modificarea HCL nr. 115 din 30.05.2017, cu modificarile si completarile ulterioare
HCL nr. 148 din 27.09. 2018 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local in Comisiile de administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat
HCL nr. 147 din 27.09. 2018 privind revocarea H.C.L. nr. 32 din 25 februarie 2016
HCL nr. 146 din 27.09. 2018 privind modificarea H.C.L. nr. 48 din 28.02.2013 referitoarea la declararea unor bunuri imobile, situate in str. Vadul Vezii, f.n. ca apartinand domeniului privat
HCL nr. 145 din 27.09. 2018 privind adoptarea Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte si in repartizarea locuintelor pentru tineri
HCL nr. 144 din 27.09. 2018 privind aprobarea listei de prioritate in functie de care se vor atribui terenurile destinate construirii de locuinte, conform Legii 15 din 2003
HCL nr. 143 din 27.09. 2018 privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 46 din 08.08.2012 referitoare la masuri pentru aplicarea Legii nr. 15 din 2003
HCL nr. 142 din 27.09. 2018 privind declansarea procedurii de atribuire in gestiune delegata a serviciului de transport in regim de taxi
HCL nr. 141 din 27.09. 2018 privind scutirea doamnei Virban Aspasia de la plata chiriei pentru locuinta ANL din str. Oltului, Bl. E, ap. 14
HCL nr. 140 din 27.09. 2018 privind stabilirea chiriei pentru contractele de inchiriere ce au ca obiect locuinte sociale, locuinte de serviciu, case nationalizate si apartamente vechi
HCL nr. 139 din 27.09. 2018 privind prelungirea contractelor de inchiriere a locuintelor sociale situate in Municipiul Rosiorii de Vede, care expira in cursul anului 2018
HCL nr. 138 din 27.09. 2018 privind aprobarea raportului de evaluare a imobilului teren, proprietate privata a UAT Municipiul Rosiorii de Vede, situat in Municipiul Rosiorii de Vede, Dunarii, fn
HCL nr. 137 din 27.09. 2018 privind suspendarea partiala si temporara a contractului de concesiune nr. 135 din 19.10.2007
HCL nr. 136 din 27.09. 2018 privind revocarea H.C.L. nr. 117 din 28.08.2018 privind aprobarea concesionarii tara licitatie publica a unui teren apartinand domeniului privat
HCL nr. 135 din 27.09. 2018 privind cesiunea contractului de inchiriere inregistrat sub nr. 2084 din 01.01.2001
HCL nr. 134 din 27.09. 2018 privind modificarea H.C.L. nr. 5928. 04. 2015 privind aprobarea unui schimb de imobile
HCL nr. 133 din 27.09. 2018 privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al muncipiului Rosiorii de Vede
HCL nr. 132 din 27.09. 2018 privind rectificarea bugetului local si a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2018
HCL nr. 131 din 28. 08. 2018 privind modificarea HCL 154 din 31. 08. 2017
HCL nr. 130 din 28. 08. 2018 privind modificarea HCL nr. 115 din 30. 05. 2017, cu modificarile si completarile ulterioare
HCL nr. 129 din 28. 08. 2018 privind revocarea HCL nr. 210 din 20. 12. 2017 privind aprobarea numenclatorului strazilor din Mun. Rosiorii de Vede
HCL nr. 128 din 28. 08. 2018 privind trimiterea fara plata din patrimoniul municipiului in patrimoniul CT A. Saligny a autoturismului Skoda Octavia
HCL nr. 127 din 28. 08. 2018 privind atribuirea in folosinta gratuita a unui imobil catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Teleroman
HCL nr. 126 din 28. 08. 2018 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Rosiorii de Vede pe anul 2018
HCL nr. 125 din 28. 08. 2018 privind modif. si comple. HCL nr. 24 din 28. 08. 2008 referitor la Reg. priv. procedura de acordare, atribuire si elib. Autoriz. de transport in regim de taxi
HCL nr. 124 din 28. 08. 2018 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru investitia Imbunatatirea calitatii vietii din Municipiul Rosiorii de Vede
HCL nr. 123 din 28. 08. 2018 privind aprobarea notelor conceptuale conform investitiei Modernizarea si reabilitarea strazilor in Municipiul Rosiorii de Vede
HCL nr. 122 din 28. 08. 2018 privind actualizarea strategiei de dezvoltare a Municipiului Rosiorii de Vede aprobata prin HCL nr. 21 din 12. 07. 2012
HCL nr. 121 din 28. 08. 2018 privind Regulamentul propriu de functionare a balciului anual.
HCL nr. 119 din 28. 08. 2018 privind stabilirea cotei de carburant pentru autocisterna Benz Atego 818
HCL nr. 118 din 28. 08. 2018 privind contractul de inchiriere inregistrata sub nr. 2241 din 01. 01. 2001
HCL nr. 117 din 28. 08. 2018 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a unui teren apartinand domeniului privat al municipiului
HCL nr. 116 din 28. 08. 2018 privind declararea unui teren situat in str. Marasesti f.n. ca apartinand domeniului privat al Municipiului Rosiorii de Vede
HCL nr. 115 din 28. 08. 2018 privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere pt. copiii ce frecventeaza Cresa Municipala Rosiorii de Vede in anul scolar 2018 - 2019
HCL nr. 114 din 28. 08. 2018 privind modificarea si completarea art. 1 lit. b din HCL nr. 95 din 30 oct. 2009
HCL nr. 113 din 28. 08. 2018 privind aprobarea Regulamentului propriu de functionare a halei vechi din piata centrala a Municipiului Rosiorii de Vede
HCL nr. 112 din 28. 08. 2018 privind aprobarea Regulamentului propriu de functionare a Targului saptamanalal Mun. Rosiorii de Vede
HCL nr. 111 din 28. 08. 2018 privind cesiunea contractului de inchiriere 2346 din 01. 07. 2001
HCL nr. 110 din 26. 07 2018 privind cesiunea contractelor de inchiriere inregistrate sub nr. 1176 din 08. 02. 2001 si 1177 din 08. 02. 2001
HCL nr. 109 din 26. 07. 2018 privind aprobarea indicatorilor actualizati pentru obiectivul de investitii Modernizare str. Tudor Vladimirescu, mun. Rosiorii de Vede, jud. Teleorman
HCL nr. 108 din 26. 07. 2018 privind aprobarea indicatorilor actualizati pentru obiectivul de investitii Modernizare str.Unirii, mun. Rosiorii de Vede, jud. Teleorman
HCL nr. 107 din 26. 07. 2018 privind aprobarea indicatorilor actualizati pentru obiectivul de investitii Modernizare str. Elena Doamna, mun. Rosiorii de Vede, jud. Teleorman
HCL nr. 106 din 26. 07. 2018 privind aprobarea indicatorilor actualizati pentru obiectivul de investitii Modernizare str. Aleea Gradina Publica, mun. Rosiorii de Vede, jud. Teleorman
HCL nr. 105 din 26. 07. 2018 privind aprobarea indicatorilor actualizati pentru obiectivul de investitii Modernizare str. 9 Mai, mun. Rosiorii de Vede, jud. Teleorman
HCL nr. 104 din 26. 07. 2018 privind prelungirea duratei contractului de inchiriere nr. 21171 din 03.10.2013
HCL nr. 103 din 26. 07. 2018 privind aprobarea participarii ca partener in proiectul Politici alternative in economia sociala cod SIPOCA 172, cod SMIS 2014+112122
HCL nr. 102 din 26. 07. 2018 privind aprobarea conturilor de executie ale bugetului local institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii
HCL nr. 101 din 26. 07. 2018 privind rectificarea suprafetelor spatiilor S1 si S2, situate în hala veche din Piata Centrala a municipiului
HCL nr. 100 din 26. 07. 2018 privind cesiunea contractului de inchiriere inregistrat sub nr. 2099 din 01.01.2001
HCL nr. 99 din 26. 07. 2018 privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Rosiorii de Vede
HCL nr. 98 din 26. 07. 2018 privind aprobarea Regulamentului privind efectuarea serviciului de transport public local cu vehicule special destinate serviciilor funerare
HCL nr. 97 din 26. 07. 2018 privind majorarea chiriei si redeventei datorate pentru serviciile, terenurile si spatiile din domeniul public si privat al municipiului
HCL nr. 96 din 04. 07. 2018 privind modificarea unor clauze pt. contractul de loca'iune cu destinatia de teren agricol, parcari, construire garaj
HCL nr. 95 din 04. 07. 2018 privind predarea catre MDRAP a amplasamentului ... pt. executarea obiect
HCL nr 94 din 04 07 2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economica pt. investitia Modernizare, consolidare si extindere Cinematograf Modern
HCL nr 93 din 04 07 2018 privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public si privat
HCL nr 92 din 29 06 2016 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Rosiorii de Vede pe anul 2018
HCL nr 91 din 29 06 2018 privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public si privat
HCL nr 90 din 29 06 2018 privind stabilirea debitului si a sumei de plata actualizata, datorata de SC SNAP COM SRL
HCL nr 89 din 29 06 2018 privind aprobarea rezultatului evaluarii finale a managementului DCECS
HCL nr 88 din 29 06 2018 privind revocarea HCL nr. 149 din 27 iulie 2017
HCL nr 87 din 29 06 2018 privind conditiile si modalitatea de acordare a gratuitatii la transport public cu metroul
HCL nr 86 din 29 06 2018 privind modificarea si completarea HCL nr. 54 din 30 august 2012
HCL nr 85 din 29 06 2018 privind cesiunea contractelor de inchiriere 1176 si 1177 din 08. 01. 2001
HCL nr 84 din 29 06 2018 privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Untesu Elvira Mihaela
HCL nr 83 din 29 06 2018 privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local a domnului Racu Viorel si declararea locului vacant
HCL nr 82 din 31 05 2018 privind inchirierea prin licitatie publica deschisa cu strigare a 2 amplasamente situate in imediata vecinate a Targului Saptamanal.
HCL nr 81 din 31 05 2018 privind aprobarea organigramei si statutului de functii ale Spitalului Caritas Rosiorii de Vede
HCL nr 80 din 31 05 2018 privind respingerea proiectului de hotarare pentru inchirierea unui teren situat in str. Republicii nr. 31
HCL nr 79 din 31 05 2018 privind aprobarea proiectului ... depus in cadrul programului INTERREG V-A Romania - Bulgaria Programme in Parteneriat cu Mun. Gorna Oryahovitsa
HCL nr 78 din 31 05 2018 privindprivind completarea anexei 1 la HCL nr. 54 din 30 august 2012
HCL nr 77 din 31 05 2018 privind concesionarea prin licitatie publica a unui teren situat in str Dunarii fn
HCL nr 76 din 31 05 2018 privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbana
HCL nr 75 din 31 05 2018 privind scutirea ... de la plata chiriei pentru locuinta ANL
HCL nr 74 din 31 05 2018 privind scutirea ... de la plata chiriei pentru locuinta ANL
HCL nr 73 din 31 05 2018 privind cesiunea contractului de inchiriere 2296 din 01 01 2001
HCL nr 72 din 31 05 2018 privind aprobarea incheierii Protocolului de colaborare intre Mun. Rosiorii de Vede, SC Urbis Servconstruct si HULDA
HCL nr 71 din 31 05 2018 privind constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor si aprobarea Regulamentului ... a evaluarii finale a managementului DCECS
HCL nr 70 din 31 05 2018 privind modificarea HCL nr 115 din 30. 05. 2017
HCL nr 69 din 31 05 2018 privind stabilirea cotei de carburant pentru microbuzul scolar
HCL nr 68 din 31 05 2018 privind aprobarea scoaterii din functiune a unor mijloace fixe
HCL nr 67 din 31 05 2018 privind rectificarea bugetului local
HCL nr 66 din 31 05 2018 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a serviciului de iluminat public
HCL nr 65 din 26 04 2018 privind cesiunea contractului de inchiriere inregistrat sub nr 3073 din 01 01 2001
HCL nr 64 din 26 04 2018 privind utilizarea de teren apartinand domeniului privat al Municipiului in suprafata de 800 mp
HCL nr 63 din 26 04 2018 privind modificarea tarifelor practicate de SC URBIS Servconstruct SA
HCL nr 62 din 26 04 2018 privind modif. si compl. Regulament. privind procedura de acordare, atribuire si elib. a Aut. de transport in regimde taxi, a Aut. de taxi si a Aut de dispecerat taxi
HCL nr 61 din 26 04 2018 privind modificarea perioadei de desfasurare a sarbatorii locale Zilele Mun. Rosiorii de Vede in anul 2018
HCL nr 60 din 26 04 2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor pentru anul 2019
HCL nr 59 din 26 04 2018 privind modificarea HCL nr. 46 din 08.08.2018
HCL nr 58 din 26 04 2018 privind aprobarea rezultatului celei de-a cincea evaluari a managementului DCECS
HCL nr 57 din 26 04 2018 privind rectificarea bugetului local și al bugetului imprumuturilor interne pe anul 2018
HCL nr 56 din 26 04 2018 privind aprobarea conturilor de executie ale bugetului local - trim. I 2018
HCL nr. 55 din 29 03 2018 privind respingerea proiectului de hotarare referitor la cesiunea contractului de inchiriere inregistrat sub nr. 3073 din 01. 01. 2001
HCL nr. 54 din 29 03 2018 privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public
HCL nr. 53 din 29 03 2018 privind modificarea HCL din 27 04 2017 referitoare la aprobarea organigramei si statutlui de functii ale Spitalului Caritas
HCL nr. 52 din 29 03 2018 privind inchirierea meselor din hala veche din Piata centrala
HCL nr. 51 din 29 03 2018 privind radierea dreptului de servitute de trecere instituit asupra terenului in suprf. de 1635 mp situat in Mun. Rosiorii de Vede pe str. Aleea Parc Nord fn
HCL nr. 50 din 29 03 2018 privind utilizarea unui teren apartinand domeniului public al Mun. Rosiorii de Vede in supr. de 92,70 mp in vederea realizarii lucrarii Modernizarea LEA joa
HCL nr. 49 din 29 03 2018 privind utilizarea unui teren apartinand domeniului public al Mun. Rosiorii de Vede in supr. de 100 mp in vederea realizarii lucrarii Modernizarea LEA joasa
HCL nr. 48 din 29 03 2018 privind constit. com. de evaluare, a com. de solut. a contestat. si aprobarea Regulamentului de organizare si desf a celei de-a cincea evaluari
HCL nr. 47 din 29 03 2018 privind dezmembrarea imobilului situat in str. T. Vladimirescu nr. 1, imobil ce apartine domeniului privat al Municipiului Rosiorii de Vede
HCL nr. 46 din 29 03 2018 privind aprobarea contului anual de executie al bugetului local, a bugetului instituiriilor publice finant. integral sau partial din bugetul local
HCL nr. 45 din 29 03 2018 privind scutirea dnei Dula Iuliana de la plata chiriei pentru locuinta ANL
HCL nr. 44 din 29 03 2018 privind aprobarea Reg. de organizare si functionare a activitatilor de administrare, intretinere si exploatare a parcarilor ce apartin domeniului public si privat
HCL nr. 43 din 29 03 2018 privind modificarea HCL nr. 182 din 2017 referitoare la aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2018
HCL nr. 42 din 29 03 2018 privind transmiterea in folosinta catra DE Oltenia SA a instalatiilor de distributie publica corespunzator cotei de proprietate a Mun. Rosiorii de Vede
HCL nr. 41 din 29 03 2018 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Mun. Rosiorii de Vede in A.G. a ADI Teleormanul
HCL nr. 40 din 29 03 2018 privind aprobarea structurii pe specialitati a Comisiei Sociale si a masurilor pentru luarea in evidenta si analiza solicitarilor de locuinte ANL in Rosiorii de Vede
HCL nr. 39 din 29 03 2018 privind adoptarea Criteriilor pt. stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor si in repartizarea de locuinte ANL in Rosiorii de Vede
HCL nr. 38 din 29 03 2018 privind modificarea HCL nr. 36 din 27.02.2018 prin care au fost aprobate masuri de administrare a domeniului municipal-spatiile comercioale dion str. M. Kogalniceanu
HCL nr. 37 din 27.02.2018 privind aprobarea documentatiei necesare acordarii finantarii nerambursabile cluburilor si asoc. sportive de drept privat, precum si org. neguvernamentale de tineret
HCL nr. 36 din 27. 02. 2018 privind masuri de administrare a domeniului municipal-spatiile comerciale din str. Mihail Koglniceanu
HCL nr. 35 din 27.02.2018 privind stabilirea obiectivelor de interes public local care necesita paza in Municipiul Rosiorii de Vede
HCL nr. 34 din 27.02.2018 privind aprobarea incheierii Protocolului de colab. intre Insp. de Politie Judet.Teleorman, Rosiorii de Vede si Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala
HCL nr. 33 din 27.02.2018 privind aprob. notei conceptuale pentru ob. de investitii Locuinte tineret dest. inchirierii, lot 2, St+P+3E-24 unitati locative, judetul Teleorman, Rosiorii de Vede
HCL nr. 32 din 27.02.2018 privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita a unei suprafete de teren
HCL nr. 31 din 27.02. 2018 privind aprob. cotizatiei pt. anul 2018 in sumă de 42.500 lei pe care Rosiorii de Vede urmeaza sa o plateasca Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”Teleormanul”
HCL nr. 30 din 27.02.2018 privind aprobarea inchirierii unor spatii situate în imobilul din str. Carpati nr. 33
HCL nr. 29 din 27.02.2018 privind modificarea si completarea art. 13 din Anexa la HCL nr. 77 din 22 martie 2017
HCL nr. 28 din 27.02.2018 privind categ. de venit. luate in calcul la stabilirea venit.lunar pe membru de familie pentru calculul contributiei pers. varstnice ingrijite in Caminul de batrani Sf. Teodor
HCL nr. 27 din 27.02.2018 privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Rosiorii de Vede
HCL nr. 26 din 27.02.2018 privind aprobarea cuantumului lunar al unei burse si al numarului de burse pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat din Rosiorii de Vede pentru anul 2018
HCL nr. 25 din 27.02.2018 privind aprobarea cuantumului chiriei stabilita pentru locuinta, casă naționalizata, inchiriata d-lui Rebiga Florea, situată în Rosiorii de Vede, str. Oltului nr. 35
HCL nr. 24 din 27.02.2018 privind scutirea domnului Tarala Ionel de la plata chiriei pentru locuinta sociala din strada Aleea Parc Nord, bl. F1, ap. 15
HCL nr. 23 din 15.02.2018 privind modificarea anexei 2 la HCL 5 din 11.01.2018 referitoare la aprobarea organigramei si statului de functii a Spitalului Caritas
HCL nr. 22 din 15.02.2018 privind aprobarea contributiei materiale a UAT Municipiul Rosiorii de Vede pentru finantarea CS Sporting Rosiorii de Vede 2008 in anul 2018
HCL nr. 21 din 15.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 al SC URBIS SERVCONSTRUCT SA Rosiorii de Vede
HCL nr. 20 din 15.02.2018 privind aprobarea Bugetului Local, a Bugetului Institutiilor Publice si Activitatilor Finantate Integral sau Partial din Venituri Proprii si Bugetului Imprumuturilor Interne pe Anul 2018
HCL nr. 19 din 31. 01. 2018 privind majorarea chiriei si redeventei
HCL nr. 18 din 31. 01. 2018 privind acordarea unui mandat special reprezentantului CL in AG a ADI Teleorman
HCL nr. 17 din 31. 01. 2018 privind propunerea de numire a unui reprezentant provizoriu in CA al SC APA SERV SA
HCL nr. 16 din 31. 01. 2018 privind aprobarea conturilor de executie al bugetului local
HCL nr. 15 din 31. 01. 2018 privind aprobarea conturilor de executie al bugetului local
HCL nr. 14 din 31. 01. 2018 privind actualizarea anuala a chiriei pentru contractele de inchiriere - ANL
HCL nr. 13 din 31. 01. 2018 privind aprobarea Planului anual de actiuni pentru repartizarea orelor de muncă ce trebuie prestate de catre beneficiarii de ajutor social
HCL nr. 12 din 31. 01. 2018 privind stabilirea standardului minim de cost pt serviciul social prestat prin Caminul de Batrani
HCL nr. 11 din 31. 01. 2018 privind stabilirea situatiilor deosebite si metodologia de acordare a ajutoarelor de urgenta familiilor si pers. indreptatite
HCL nr. 10 din 31. 01. 2018 privind acordarea de beneficii de asistenta sociala persoanelor varstnice
HCL nr. 9 din 31. 01. 2018 privind completarea HCL nr 54 din 30 aug 2002
HCL nr. 8 din 31. 01. 2018 privind cesiunea contractului de inchiriere inreg. sub nr 2087 din 01. 01. 2002
HCL nr. 7 din 31. 01. 2018 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Scaunasu Fredi
HCL nr. 6 din 31. 01. 2018 privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al domnului Lazar Florea
HCL nr 5 din 11. 01. 2018 - modificarea HCL nr.96 din 27.04.2017 referitoare la aprobarea organigramei si statului de functii ale Spitalului Municipal Caritas Rosiorii de Vede
HCL nr 4 din 11. 02. 2018 - indreptarea erorii materiale din anexa 1 la HCL nr.213 din 20.12.2017 prin care a fost organizata reteaua scolara a unitatilor de invatamant preuniversita, pentru anul scolar 2018-2019
HCL nr 3 din 11. 01. 2018 - inlocuirea reprezentantului CL al Municipiului Rosiorii de Vede in Adunarea Generala ADI Managementul Deseurilor Teleorman
HCL nr 2 din 11. 01. 2018 - schimbarea denumirii Proiectului de Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de Finanțare și a document. de atribuire pt proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și canal
HCL nr 1 din 11. 01. 2018 - aprobarea grilei de salarizare in vederea stabilirii salariilor lunare pentru funcționarii publici și personalul contractual
 
Romanian Bulgarian English German Italian Portuguese Spanish


Colectare selectiva

Ne gasiti si pe Facebook

OSense O-Sense

by Xtin Computers